Center/University

HOME > News Room > News Update > Center/University
Center/University
  • 上大MBA进入CNN Expansion国际MBA排名的全球前72位

    Time: 2014-03-12  Source: SHUMBA

    海外著名媒体CNN Expansion刚公布的2014年全球MBA排名中,首次申请国际排名与该排名的上海大学MBA(www.shumba.shu.edu.cn)被评为全球前72位。在中国主要是中欧国际商学院(CEIBS)在过去四年进入这个排名榜。 CNN Expansion与其MBA排名CNN是美国最大媒体集团Times Warner属下的新..

 71   home pripage 6 7 8
©Copyright 2004-2013 SHU MBA All Right Reserved.       Login In